Skip to main content

Què és la demència per Cossos de Lewy?

By mayo 18, 2017septiembre 28th, 2017Uncategorized

Com cada setmana us portem novetats al nostre blog! Temps enrere va sortir a la premsa la impactant notícia  del suïcidi de l’actor Robbie Williams. Posteriorment es va saber que podia ser degut al patiment d’una demència. Concretament la demència per Cossos de lewy. Ja sabeu que la demència més prevalent o comuna és la malaltia d’Alzheimer, però la segona més diagnosticada és la que patia l’actor. Avui doncs dediquem l’entrada a la malaltia per Cossos de Lewy.

Es tracta d’una malaltia neurodegenerativa assocaida a simptomatologia parkinsoniana, és a dir, símptomes semblants als que poden presentar els pacients amb la malaltia de Parkinson. La seva edat d’inici es situa entre els 50-70anys. La durada mitja de la malaltia és de 5-8anys amb curs de deteriorament més ràpid i una supervivència més curta que en la malaltia d’Alzheimer.

Es caracteritza per un deteriorament cognitiu progressiu, fluctuant i més acusat en les funcions atencionals i executives, poden aparèixer trets psicòtics i hipersensibilitat als neurolèptics (medicació antipsicòtica). Durant els dos primers anys s’observen tant dèficits cognitius fluctuants, com alteracions de tipus parkinsonià així com al·lucinacions visuals recurrents. Quan la demència evoluciona els defectes cognitius i funcionals es generalitzen, els trastorns de conducta són freqüents, i s’arriba a la dependència completa com en altres demències degeneratives.

Aqueseta demència té un patró d’afectació conegut com a cortico-subcortical, és a dir, que afecta tant la part més interna com l’externa del cervell. Fa poc que coneixem la seva existència essent al 1996 quan es van aconseguir establir els criteris defnitius per al seu diagnòstic.

Cal tenir present, que així com el què més ens fa sospitar de l’aparició de l’Alzheimer són entre d’altres el deteriorament en la memòria, en el cas dels Cossos de Lewy aquest deteriorament mnèsic pot no ser evident durant les fases inicials. Altres criteris a tenir en compte són:

  • Fluctuació del rendiment cognitiu intensa, podent trobar períodes totalment asimptomàtics i altres en què apareguin estats confusionals.
  • Al·lucinacions visuals recurrents i molt ben estructurades essent percebudes amb molt de detall.
  • Dificultats motrius semblants a les conegudes del Parkinson (simptomatologia extrapiramidal) que solen aparèixer en fases avançades de la malaltia. Podem trobar rigidesa, lentitut en el moviment, dificultats en la marxa, pèrdua de reflexes posturals, caigudes freqüents i mioclonies.
  • Veurem persones amb dificultats en les capacitats més pròpies del lòbul frontal del nostre cervell. Així doncs, hi haurà una atenció làbil, lentitut de pensament, dificultats en l’autocontrol, etc.

Si analitzem un cervell donat a la ciència, i per tant post-mortem, observem que en la demència per Cossos de Lewy trobem acumulades de forma més significativa en l’amígdala cerebral, el nucli basal de Meynert, hipocamp, gir dentat i neoescorça el que es coneixen com a cossos de Lewy (neurites distròfiques per alfasinucleïna). La diferència amb el Parkinson és que en el cas de la malaltia per Cossos de Lewy, aquests cossos s’acumulen amb més quantitat a l’escorça del cervell (la part més externa). És freqüent observar també acumulacions beta-amilodies (les típiques de la malaltia d’Alzheimer), tractant-se llavors d’una patologia mixta. Les persones que pateixen Parkinson i que acaben desenvolupant demència solen presentar Cossos de Lewy a nivell d’àrees corticals.

Degut al perfil d’afectació i deteriorament que pateixen aquestes persones, són pacients i familiars on els trastorns de conducta són més presents. Això dificulta molt la tasca del cuidador principal, ja que sovint serà el que viurà més directament situacions conflictives i potser d’agressivitat tant verbal com física amb el familiar. Així doncs, com sempre us diem, un bon coneixement de la malaltia que patim o pateix el familiar és de vital importància per així poder afrontar de la millor manera possible la presència de la malaltia neurodegenerativa.

Leave a Reply