Skip to main content

Quan recórrer al neuropsicòleg?

By septiembre 11, 2015septiembre 30th, 2017Uncategorized

Els dubtes envers la neuropsicologia no els trobem només en què és en si mateixa aquesta disciplina, sinó que també en quines situacions podem recórrer a ella. Vam estrenar el blog explicant què és la neuropsicologia i pensem que és tant o més important saber quins àmbits d’actuació té.

Avaluació neuropsicològica:

Procés que utilitza testos i procediments estandarditzats per valorar sistemàticament diverses àrees:

o Intel·ligència
o Resolució de problemes i capacitat de conceptualització
o Planificació i organització
o Atenció, memòria i aprenentatge.
o Habilitats acadèmiques
o Habilitats perceptives i motores.

L’avaluació neuropsicològica es recomana en aquelles situacions en les quals es pot sospitar de l’existència d’algun dèficit cognitiu o de conducta relacionat amb el cervell, especialment en els següents casos:

o Lesió cerebral traumàtica.
o Accidents vasculars.
o Trastorns per dèficit de l’atenció.
o Trastorns neuropsiquiàtrics.
o Quadres epilèptics.
o Malalties i tractaments mèdics.
o Efectes de substàncies tòxiques i abús de drogues.
o Demència.

Rehabilitació cognitiva:

La neuropsicologia es preocupa per dissenyar programes d’intervenció i rehabilitació de les funcions cognitives i dels problemes emocionals derivats de la lesió cerebral. Aquestes intervencions van encaminades a assolir la restauració o compensació de les funcions psíquiques superiors deteriorades per la lesió cerebral de la manera més personalitzada possible. Ens centrem en l’aprofitament de la denominada plasticitat cerebral juntament amb les variables personals específiques a l’hora de desenvolupar programes de rehabilitació.

Prevenció de la lesió cerebral:

A la nostra societat es dóna la paradoxa del fet que es produeix un augment en el nombre de casos de la discapacitat cerebral, tot i que any rere any augmenta l’esperança de vida de la població, i és el que denominem “fracàs de l’èxit” de la medicina. Per altra banda, cada cop aconseguim sobreviure més després d’haver patit una lesió cerebral gràcies als avenços mèdics, comportant un increment del percentatge de persones amb seqüeles sensitives, motores, cognitives i comportamentals que els dificulta el seu dia a dia. Així doncs, una prevenció envers la lesió cerebral és indispensable.

Investigació de les relacions conducta-cervell:

o Traducció i adaptació de proves neuropsicològiques.
o Creació de noves eines per l’avaluació neuropsicològica.
o Creació i desenvolupament de programes de rehabilitació cognitiva.
o Investigació sobre perfils neuropsicològics de diverses patologies relacionades amb la lesió cerebral.

Orientació i psicoeducació:

A professionals, familiars i persones que pateixen la lesió cerebral, educadors, etc. perquè coneguin i entenguin moltes de les conseqüències de la lesió cerebral.

Des de Neurognostik esperem haver pogut resoldre més dubtes sobre la neuropsicologia, i fer-nos una idea de les persones que puguin necessitar aquesta especialitat!

Fins la propera!

Leave a Reply