JURISDICCIÓ PENAL

  • Qüestions relacionades amb la imputabilitat del victimari
  • Suspensió o modificació de la execució de la condemna.
  • Perillositat del criminal.
  • Credibilitat del testimoni i abús sexual.
  • Peritatge psicològic en processos de menors infractors, factors de risc i reincidència del menor
  • Anàlisis del dany psicològic davant d’agressions, violència domèstica, mobbing, bullying, etc.