JURISDICCIÓ CIVIL

 • Idoneïtat en processos de guàrdia custodia i disseny de règim de visites i comunicacions.
 • Pautes bàsiques en l’elaboració d’informes pericials per a casos de custodia disputada.
 • Aspectes d’interès pel pèrit forense sobre la regulació en casos de divorci, separació i règim de visites.
 • Existència de coacció i/o manipulació per part dels progenitors.
 • Capacitat d’obrar.
 • Impugnació de testaments davant la capacitat testamentaria.
 • Consentiment davant de contractes i altres negocis jurídics.
 • Valoracions de seqüeles psicològiques.
 • Distinció entre malaltia laboral i accident de treball.
 • Graus d’invalidesa laboral.
 • Situacions de discriminació laboral o abús laboral.
 • Causes d’acomiadament.
 • Valoracions de trastorns psicològics per circumstàncies laborals.