Intervenció individual

L’estimulació cognitiva és la intervenció terapèutica que mitjançant activitats dissenyades de manera específica, fa exercitar zones cerebrals encarregades de les funcions cognitives, és a dir, de la capacitat de memòria, atenció, concentració, la capacitat comunicativa i de comprensió de la persona, entre moltes d’altres. Aquesta intervenció en cap moment cura el procés degeneratiu d’una demència, però sí que pot ajudar a fer que aquest procés vagi més lent, i per tant, poguem allargar l’autonomia de la persona i millorar així la qualitat de vida no només del pacient sinó també dels familiars que l’acompanyen.