Logopèdia

El logopeda és el professional que s’ocupa de l’estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels seus trastorns.

La comunicació verbal és un dels aspectes més complexos i elaborats de les funcions superiors. El llenguatge i la parla impliquen funcions auditives, visuals, cognitives, orofacials, respiratòries, deglutòries, vocals i tubàriques.

A Neurognostik disposem d’un servei de logopèdia dirigit a donar resposta a les següents alteracions:

Trastorns de comunicació secundaris a malalties neurològiques degeneratives i no degeneratives.

Trastorns associats a altres patologies:

 • Disfuncions orofacials (respiració bucal, deglució atípica).
 • Disfuncions respiratòries i trastorns tubàrics
 • Trastorns de la dinàmica de la deglució (disfàgia)

Dificultats en els elements no verbals de la comunicació:

 • Proxèmica
 • Contacte ocular
 • Gestualitat
 • Entonació

Alteracions de la comunicació secundàries a dèficits auditius.

Trastorns adquirits:

 • Afàsies
 • Alèxia i agrafia
 • Agnòsies
 • Apràxies
 • Trastorns de l’atenció
 • Trastorns de la memòria
 • Trastorns de les funcions executives
 • Comunicació i cognició a les patologies de l’envelliment